Янв
07

Біоенергетика

biofaktor З метою скорочення використання природного газу, мазуту та вугілля, підвищення рівня енергетичної безпеки країни впроваджуються біомасові технології шляхом:

· впровадження технологій та встановлення обладнання для виробництва біогазу;

· впровадження технологій та встановлення обладнання для виробництва рідких біопалив;

· комерціалізації ринку вітчизняного біоенергетичного обладнання, зокрема, в частині виготовлення вітчизняних парових деревноспалюючих котлів та вітчизняних біогазових установок;

· створення інфраструктури індустріальних технологічних потужностей із заготівлі і переробки деревного біопалива, транспортної доступності до цього ресурсу, будівництва мережі нових лісових доріг, освоєння вітчизняного виробництва обладнання для всіх стадій технологічного циклу його виробництва та використання;

· будівництво підприємств з виробництва пелет і брикетів;

· удосконалення нормативно-правової та нормативно-технічної бази з питань впровадження біомасових технологій, забезпечення її гармонізації з відповідними нормами міжнародного права.

Програма «Розвитку виробництва та використання біологічних видів палива»:

- кількість виробленого гранульованого палива зросте від 750 тис.т до 12500 тис.т при загальному обсязі фінансування 523, 9 млн. доларів;

- виробництво біогазу збільшиться з 294 млн.м3 до 407 млн. м3., якщо фінансування за 5 років складе 670 млн. доларів;

- значно збільшиться виробництво біодизельного палива. З 30 тис. т у 2010 році до майже 274 тис.т у 2014р. за умови фінансування 45,7 млн. доларів.

Виконання заходів програми дасть змогу у 2014році замістити понад 6,8 млрд м3 природного газу або 580 тис.т нафтового палива

В обсягах загальних витрат на виконання завдань та заходів з реалізації Державної цільової науково-технічної програми „Розвиток виробництва та використання біологічних видів палива» кошти державного бюджету складають 0,4 %, решта – недержавні інвестиції.

Кошти з Державного бюджету України в сумі 4,19 млн. грн. спрямовано на підготовку заходів для залучення недержавних інвестицій в сумі 10325,66 млн. грн.

На виконання бюджетної програми «Заходи по реалізації Державної цільової науково-технічної програми «Розвиток виробництва та використання біологічних видів палива» на 2010 рік необхідно передбачити бюджетних коштів в сумі 1,6 млн. грн.